Alla våra julgranar är ekologiskt odlade enligt Europeiska unionens riktlinjer.


Våra utegranar hämtas från två planteringar, strax söder om Mölndal och från Mälardalen. Alla våra utegranar 2017 är av sorten Rödgran(Picea Abeis). Våra utegranar från vår södra plantering hamnar direkt hos konsumenten som kan vara en bostadsrättsförening, ett företag, en kyrka, eller liknande. Våra utegranar från planteringen i Mälardalen går först till vår mellanlagring i Landvetter, för att bara några dagar senare vara levererad hos konsumenten.

Alla våra julgranar tänkta som kontorsgranar är av sorterna Rödgran(Picea Abeis) och Kungsgran(Abeis Nordmaniana).

Rödgran, eller Vanlig gran som den också kallas eftersom Rödgran som art är den vanligast förekommende granen i en svensk skog, något som Sverige har väldigt mycket av. Gransorten växer naturligt över stora delar av världen och i synnerhet i vår del av Europa. Som skogsväxande gran är Rödgran en sort av gran som används flitigt i massaproduktion, industri och för annan produktion av produkter stora mängder som vi använder i vår vardag som exempelvis servetter, tändstickor, tapeter, kopieringspapper och mycket, mycket mera.
Det latinska namnet för Rödgran, Picea Abeis, betyder på ett ungefär, växer vid rinnande vatten. Vårt uttryck pissa, har sina språkliga rötter från det latinska namnet för Rödgran.

En Rödgran som skall bli pappersmassa och en Rödgran som skall bli julgran, är som art precis det samma, men sen tar alla likheter slut. Den Rödgran som skall bli pappersmassa växer enbart upp för sina egenskaper som det träd den är. Rödgran som julgran är odlad på sina bästa ärftliga egenskaper för att kunna bli en tålig och vacker julgran inomhus, få en jämn grensättning över hela sin stam, genuina grenar rikka på barr som håller en djup och jämn grön färg. En Rödgran som har vuxit upp på en sriöst odlad julgransplantering, har vuxit upp för att bli en bra julgran, helt ointressant för sina egenskaper som fönsterkarm eller som golvlist.

Kungsgran, växer naturligt över bergen i Kaukakus och genom delar av det mest östra av Europa.
I Skandinavien förekommer inte Kungsgran genom naturlig fröspridning utan har i första hand planterats för att användas som prydnadsväxt och då som julgran.

När Rödgran kan växa fritt med god bonitet över hela Sverige, är det svårt att med framgång odla Kungsgran som julgran så högt upp som i Västra Götaland. Ofta är det den förhållandevis tidiga frosten som tar knäcken på plantan, men som vuxen julgran är Kungsgran ansedd som naturligt vacker med sina tjocka grenar som växer i jämna sektioner och har cirka tre centimeter långa, platta och till skillnad från Rödgranen, mjuka barr.

Litet absurt är Danmark världens totalt sett största julgransproducent, per capita. Danmark, som i övrigt inte har någon koncentrerad skog i övrigt. Just Danmarks sandiga lerjordar har visat sig mycket förmånlig ifråga om odling av ädelgranssläktet, där Kungsgran är den kommersiellt viktigaste sorten.