Våra kontorsgranar levereras till företagen, helt kostandsfritt, med cykel!


Varje år far hundratusentals julgranar fram och tillbaka på lastbilar på nordens alla vägar eftersom det sker en stor handel innan julgranen hamnar i konsumentledet. Vårt sätt att motverka detta är att låta julgranen komma direkt från planteringen till oss, för att sedan levereras med cykelbud direkt till det företag där julgranen skall stå uppställd. Dessutom är det roligt att leverera julgranar med cykel! Genom ett unikt samarbete mellan Landvettergran och Pling Transporter, kan vi leverera våra vackraste julgranar till de företag på postnummer inom 411-, 412-, och 413 i centrala Göteborg.
Vår kontorsgran finns både som Rödgran och som Kungsgran, i längder väl harmoniserade med de julgransfötter och belysningar vi har att erbjuda. Landvettergran kan 2017 erbjuda Kontorsgran från 1.5 – 3 meter.